Informacje

Uroczystośc rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020

Uroczystość roz­po­czę­cia roku szkol­nego od­bę­dzie się w po­nie­dzia­łek, 2 wrze­śnia 2019… więcej»

Wykazy podręczników w roku szkolnym 2019/2020

Wykazy pod­ręcz­ni­ków w roku szkol­nym 2019/2020 Wykaz pod­ręcz­ni­ków 2019–2020 klasy pierw­sze… więcej»

Wrocławska Klasa ITN

Wrocławska Klasa ITN to pro­jekt edu­ka­cyjny i jed­no­cze­śnie wy­jąt­kowa po­zy­cja w … więcej»

Program stypendialny „Klasa” Fundacji BNP Paribas dla przyszłych uczniów XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

Od 2003 roku Fundacja re­ali­zuje pro­gram sty­pen­dialny „Klasa” skie­ro­wany do zdol­nych… więcej»

Ranking „Perspektyw” 2019

LO XIV na 6. miej­scu w Ogólnopolskim Rankingu Liceów „Perspektyw”, a … więcej»

Ochrona danych osobowych

Poniżej przed­sta­wiamy in­for­ma­cje o tym, w jaki spo­sób, w ja­kich ce­lach… więcej»

Jak do nas dojechać

Zespół Szkół Nr 14
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław
tel. 71 7986890
sekretariat@lo14.wroc.pl
więcej informacji
edu.wroclaw.pl
wolontariat
dziennik elektroniczny
wydarzenia
konsultacje dla rodziców
obiekty sportowe - wynajem

mojestypendium.pl Pomóż wyzwolić wyobraźnięWydział Biotechnologii