Informacje

XLIX Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Laureatkami XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego zo­stały Julia Kondracka z … więcej»

68. Olimpiada Fizyczna i LXII Olimpiada Astronomiczna

Piotr Masajada z klasy 3B ostał lau­re­atem dwóch olim­piad: 68. Olimpiady … więcej»

XLV Olimpiada Geograficzna

Łu­kasz Biesiadecki z klasy 2C oraz Wojciech Pawłowski z klasy 2B… więcej»

XLV Olimpiada Historyczna

Dominik Pieniądz i Michał Szachniewicz z klasy 3E zdo­byli ty­tuł lau­re­ata
więcej»

Sukces LO XIV w Olimpiadzie Informatycznej

W XXVI Olimpiadzie Informatycznej ucznio­wie LO XIV od­nie­śli ogromny sukces: Adam… więcej»

Wrocławska Klasa ITN

Wrocławska Klasa ITN to pro­jekt edu­ka­cyjny i jed­no­cze­śnie wy­jąt­kowa po­zy­cja w … więcej»

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Drodzy gim­na­zja­li­ści i ósmo­kla­si­ści! Już nie­długo roz­pocz­nie się re­kru­ta­cja do li­ceów… więcej»

Program stypendialny „Klasa” Fundacji BNP Paribas dla przyszłych uczniów XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

Od 2003 roku Fundacja re­ali­zuje pro­gram sty­pen­dialny „Klasa” skie­ro­wany do zdol­nych… więcej»

Jak do nas dojechać

Zespół Szkół Nr 14
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław
tel. 71 7986890
sekretariat@lo14.wroc.pl
więcej informacji
edu.wroclaw.pl
wolontariat
dziennik elektroniczny
wydarzenia
konsultacje dla rodziców
obiekty sportowe - wynajem

mojestypendium.pl Pomóż wyzwolić wyobraźnięWydział Biotechnologii