krótka charakterystyka konkursu LIGA NAUKOWA 2014


Tegoroczna edycja konkursu to już dwunasta w jego historii. Organizatorzy kontynuują tradycje znanego konkursu Disce Puer. Przez pierwsze trzy lata konkurs kierowany był jedynie do gimnazjalistów wrocławskich. Ponieważ idea konkursu i jego wysoki poziom zdobyły uznanie w środowisku, zasięg został zwiększony do całego województwa dolnośląskiego. Od kilku lat konkurs jest już oficjalnie konkursem Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty realizowanym przez Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.
Honorowy Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Wrocławia Pan Rafał Dutkiewicz.

Konkurs Liga Naukowa to dwa konkursy: Liga Matematyczna i Liga Humanistyczna.
Poniżej została omówiona specyfika każdego etapu konkursu, zasady naliczania punktów, nagrody. Nad przebiegiem konkursu czuwa Wojewódzka Komisja Konkursowa. Czekamy na zgłoszenia od gimnazjów Dolnego Śląska. 
LIGA HUMANISTYCZNA
LIGA MATEMATYCZNA
etap I szkolny
język polski + historia
(test, zadania zamknięte)
papierowy
matematyka
(test, zadania zamknięte)
papierowy
etap II regionalny
język polski + historia
(test, zadania zamknięte)
internetowy
matematyka
(test, zadania zamknięte)
internetowy
etap III wojewódzki
język polski + języki obce
(zadania otwarte, XIV LO Wrocław)
drużynowy
matematyka
(zadania otwarte, XIV LO Wrocław)
drużynowyjak przystąpić do konkursu LIGA NAUKOWA 2014
?


szkoły:
 • do 4 listopada 2013 wyznaczają Szkolnych Koordynatorów konkursu (najlepiej dwóch różnych do LH i LM) i zapoznają się z regulaminem konkursu i sprawdzają możliwości techniczne (wymagane najnowsze wersje przeglądarek)

 • od 4 listopada 2013 do 15 listopada 2013 zgłaszają się do konkursu: zgłoszenie odbywa się poprzez elektroniczny formularz rejestracyjny i faksem na załączonym druku
 • po zebraniu danych od uczniów szkoły wprowadzają dane uczniów do systemu do 27 listopada 2013, g. 10:00 (LH) i 28 listopada 2013, g. 10:00 (LM)
uczniowie:
zgłaszają się do koordynatora odpowiedniej Ligi (LH, LM) do 25 listopada 2013 na załączonym druku  oraz do 22 listopada 2013 sprawdzają na naszej stronie listę zgłoszonych szkół i szkolnych koordynatorów tutaj

Co pozostaje bez zmian w edycji 2014:

 • duża ranga konkursu, uznanie tytułu laureata LN, zwiększenie roli finału wojewódzkiego w zdobywaniu punktów
 • obowiązkowy udział szkół w etapie próbnym - internetowym
 • wydłużony czas pisania finału i podział finału na część indywidualną i drużynową
Co nowego w edycji 2014:
zmienilismy zasadę naliczania punktów na etapie finałowym i przyspieszylismy realizacje konkursu


terminarz konkursu


 

LIGA HUMANISTYCZNA LIGA MATEMATYCZNA
Przesłanie informacji o konkursie
za pośrednictwem poczty elektronicznej
do 11 października 2013
Zgłoszenie szkoły do konkursu
od 4 listopada 2013 do 15 listopada 2013

wypełnij internetowy formularz zgłoszenia
wyślij faksem formularz papierowy

Etap I (szkolny)
papierowy w swoim gimnazjum
27 listopada 2013
godz. 12:00
28 listopada 2013
godz. 12:00
Etap próbny
internetowy w swoim gimnazjum
04 grudnia 2013
(obowiązkowe zalogowanie)

11 grudnia 2013
(w szkole)
godz. 12:00
05 grudnia 2013
(obowiązkowe zalogowanie)

12 grudnia 2013
(w szkole)
godz. 12:00
Etap II (regionalny)
internetowy w swoim gimnazjum
18 grudnia 2013
godz. 12:00
19 grudnia 2013
godz. 12:00
Etap III
(finał wojewódzki)
drużynowy w XIV LO Wrocław
15 stycznia 2014
godz. 09:00
15 stycznia 2014
godz. 13:00
Ogłoszenie wyników do 14 lutego 2014 na stronie www.liganaukowa.pl
Wielka Gala Laureatów 12 marca 2014, godz. 13:00
Obóz naukowy Ligi Naukowej marzec - maj 2014 (obóz trzydniowy)opis etapów konkursu i zasady naliczania punktów dużynowych i indywidualnych


Etap I (szkolny)
Do etapu szkolnego konkursu może przystąpić w szkole dowolna liczba uczniów zgłoszonych przez koordynatora szkolnego.
Ta liczba nie może jednak być mniejsza niż 6 (ta liczba zapewnia możliwość wyłonienia drużyny i zawodników rezerwowych). Na tym etapie uczniowie rozwiązują w Lidze Humanistycznej (j. polski + historia) test złożony z 20 pytań a w Lidze Matematycznej (matematyka) test złożony z 10 pytań. Każde pytanie ma 4 podpunkty możliwych odpowiedzi a każda z zaproponowanych odpowiedzi może być poprawna lub błędna (test zamknięty wielokrotnego wyboru). Uczniowie rozwiązują testy samodzielnie. Na rozwiązanie testu uczestnicy mają 45 minut. Każdy uczeń może (ale nie musi) przystąpić do Ligi Humanistycznej i Ligi Matematycznej. Na etapie szkolnym uczniowie zdobywają punkty tylko indywidualnie. Testy przesyłane są do szkół na przed konkursem w pliku pdf (informacja o dystrybucji zostanie przekazana koordynatorom drogą elektroniczną). Szkoła musi powielić prace dla każdego zgłoszonego ucznia (tylko 1 kartka papieru dwustronna). Prace poprawiane są na bazie naszego klucza przez koordynatorów szkolnych. Z tej części sporządza się krótki protokół, który pozostaje w szkole.
Poniżej umieszczone są zasady naliczania punktów i kwalifikacji do etapu II.


ETAP PIERWSZY SZKOLNY
LIGA HUMANISTYCZNA
LIGA MATEMATYCZNA
Uczestnicy rozwiązują test zamknięty, wielokrotnego wyboru.
Do rozwiązania jest 20 zadań
(w każdym 4 podpunkty: a, b, c, d)
czas na rozwiązanie testu: 45 minut
Uczestnicy rozwiązują test zamknięty, wielokrotnego wyboru.
Do rozwiązania jest 10 zadań
(w każdym 4 podpunkty: a, b, c, d)
czas na rozwiązanie testu: 45 minut
Na starcie uczeń otrzymuje kredyt
80 punktów
Na starcie uczeń otrzymuje kredyt
80 punktów
Za każdy poprawnie rozwiązany podpunkt
otrzymuje plus 1 punkt. Za błędnie rozwiązany podpunkt minus 1 punkt.
Jeżeli nie udzieli żadnej odpowiedzi - jego saldo punktów się nie zmienia.
Za każdy poprawnie rozwiązany podpunkt
otrzymuje plus 2 punkty. Za błędnie rozwiązany podpunkt minus 2 punkty.
Jeżeli nie udzieli żadnej odpowiedzi - jego saldo punktów się nie zmienia.
Oznacza to, że za każde zadanie uczeń może zdobyć od 0 do 8 punktów.
Tym samym za poprawne rozwiązanie całego testu uczeń może zdobyć maksymalnie
160 punktów.
Oznacza to, że za każde zadanie uczeń może zdobyć od 0 do 16 punktów.
Tym samym za poprawne rozwiązanie całego testu uczeń może zdobyć maksymalnie
160 punktów.
Jeżeli uczeń startuje w obydwu blokach tematycznych (Liga Humanistyczna, Liga Matematyczna)
może zdobyć łącznie 320 punktów.
Uczeń zachowuje zdobyte punkty z bloku tematycznego, z którego zakwalifikował się do etapu II (regionalnego)
Punkty zdobyte przez uczniów w etapie I (szkolnym) nie są wliczane do klasyfikacji drużynowej.

 

Etap II (regionalny)
Do etapu regionalnego zakwalifikowana zostanie w każdej szkole jedna drużyna 4-osobowa ramach Ligi Humanistycznej i jedna drużyna 4-osobowa w ramach Ligi Matematycznej. Ponadto zostanie utworzona w każdej zgłoszonej szkole drużyna rezerwowych na wypadek choroby, któregokolwiek głównego reprezentanta szkoły. Na tym etapie uczniowie rozwiązują przez internet test zamknięty wielokrotnego wyboru (zbliżony do testu na etapie szkolnym, ale z zadaniami o podwyższonym stopniu trudności) przez 90 minut. W części humanistycznej (ponownie j. polski i historia) do rozwiązania będzie 40 zadań, w części matematycznej (matematyka) 20 zadań. Testy rozwiązywane są samodzielnie przez każdego ucznia po zalogowaniu się na swoje konto a punkty naliczane są indywidualnie i zespołowo. Jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwy udział drużyny w części regionalnej przez internet przewodniczący WKK może wyrazić zgodę na udział drużyny w części II w formie papierowej.
Poniżej umieszczone są zasady naliczania punktów i kwalifikacji do etapu III (finału wojewódzkiego).


ETAP DRUGI REGIONALNY
LIGA HUMANISTYCZNA
LIGA MATEMATYCZNA
Uczestnicy rozwiązują test zamknięty, wielokrotnego wyboru.
Do rozwiązania jest 40 zadań
(w każdym 4 podpunkty: a, b, c, d)
czas na rozwiązanie testu: 90 minut
Uczestnicy rozwiązują test zamknięty, wielokrotnego wyboru.
Do rozwiązania jest 20 zadań
(w każdym 4 podpunkty: a, b, c, d)
czas na rozwiązanie testu: 90 minut
Na starcie uczeń otrzymuje kredyt
160 punktów
Na starcie uczeń otrzymuje kredyt
160 punktów
Za każdy poprawnie rozwiązany podpunkt
otrzymuje plus 1 punkt. Za błędnie rozwiązany podpunkt minus 1 punkt.
Jeżeli nie udzieli żadnej odpowiedzi - jego saldo punktów się nie zmienia.
Za każdy poprawnie rozwiązany podpunkt
otrzymuje plus 2 punkty. Za błędnie rozwiązany podpunkt minus 2 punkty.
Jeżeli nie udzieli żadnej odpowiedzi - jego saldo punktów się nie zmienia.
Oznacza to, że za każde zadanie uczeń może zdobyć od 0 do 8 punktów.
Tym samym za poprawne rozwiązanie całego testu uczeń może zdobyć maksymalnie
320 punktów.
(max. 480 punktów z etapem I)
Oznacza to, że za każde zadanie uczeń może zdobyć od 0 do 16 punktów.
Tym samym za poprawne rozwiązanie całego testu uczeń może zdobyć maksymalnie
320 punktów.
(max. 480 punktów z etapem I)
Jeżeli uczeń startuje w obydwu blokach tematycznych (Liga Humanistyczna, Liga Matematyczna)
może zdobyć łącznie 640 punktów w etapie II (max. 960 punktów łącznie z etapem I).
Uczeń zachowuje zdobyte punkty z bloku tematycznego, z którego zakwalifikował się do etapu III (finał wojewódzki)
Drużyna Ligi Humanistycznej może zdobyć maksymalnie 1280 punktów.
Szkoła zachowuje punkty, jeżeli drużyna zakwalifikuje sie do etapu III (finał).
Drużyna Ligi Matematycznej może zdobyć maksymalnie 1280 punktów
Szkoła zachowuje punkty, jeżeli drużyna zakwalifikuje sie do etapu III (finał).
Szkoła może zdobyć łacznie 2560 punktów jeżeli do etapu III (finału wojewódzkiego) zakwalifikowały się dwie drużyny.
Etap III (finał wojewódzki)

Do finału wojewódzkiego zakwalifikowanych zostanie 50 najlepszych drużyn Ligi Humanistycznej i 50 najlepszych drużyn Ligi Matematycznej - kwalifikacja tylko na podstawie wyników etapu II (regionalnego). Z danej szkoły może przejść do finału jedna drużyna, dwie lub wcale. Na etapie finałowym począwszy od edycji 2008 praca uczestników jest częściowo indywidualna i częściowo zespołowa (wymóg Dolnośląskiego Kuratora Oświaty związany z uznaniem tytułu laureata). Polega na rozwiązaniu w Lidze Humanistycznej problemu postawionego w języku obcym (4 języki do wyboru - j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. francuski). Podczas tej części, która trwa 150 minut można korzystać według ustalonych zasad z dostępu do źródeł (biblioteka i internet). Finał Ligi Matematycznej trwa 135 minut a drużyna rozwiązuje wspólnie 6 zadań otwartych (cztery zadania rozwiązuje każdy z uczestników a dwa zadania rozwiązywane są wspólnie). Druzyna wspólnie redaguje rozwiązania.


ETAP TRZECI  FINAŁ WOJEWÓDZKI
LIGA HUMANISTYCZNA
LIGA MATEMATYCZNA
Zadania otwarte rozwiązywane częściowo indywidualnie i częściowo drużynowo.
Czas na rozwiązanie problemów to
150 minut
(60 minut na problemy indywidualne i 90 na drużynowe).
Drużyna musi rozwiązać 6 zadań otwartych
w 135 minut.
Cztery zadania rozwiązywane indywidualnie, każdy uczeń rozwiązuje wszystkie zadania (90 minut), dwa zadania rozwiązywane drużynowo (45 minut).
W tym czasie należy również zredagować rozwiązania.
Drużyna może zdobyć łącznie 1200 punktów
za test
(po 200 pkt indywidualnie i 400 drużynowo).
Punkty zdobyte drużynowo są doliczane do klasyfikacji indywidualnej po podzieleniu przez 4.
(max. 780 pkt. w klasyfikacji indywidualnej)
Za każde zadanie można zdobyć 200 punktów (przy czym każdy uczeń zdobywa max. 50 punktów za dane zadanie indywidualne). Tym samym drużyna może zdobyć 1200 punktów za test (po 200 pkt. indywidualnie i 400 drużynowo).
Punkty zdobyte drużynowo są doliczane do klasyfikacji indywidualnej po podzieleniu przez 4. (max. 780 pkt. w klasyfikacji indywidualnej)
Po tym etapie uczeń może mieć maksymalnie 1560 punktów w klasyfikacji indywidualnej
(etap I, II i III, jeżeli brał udział w dwóch blokach tematycznych).
Drużyna Ligi Humanistycznej może mieć po etapie finałowym maksymalnie
2480 punktów.
Drużyna Ligi Matematycznej może mieć po etapie finałowym maksymalnie
2480 punktów.
Szkoła może zdobyć maksymalnie 4960 punktów
(jeżeli w finale brały udział 2 drużyny z jednej szkoły).nagrody w konkursie liga naukowa 2014


 1. Nagrody zespołowe:
  1. Najlepsza szkoła otrzymuje przechodni puchar Prezydenta Wrocławia,
  2. Najlepsza Drużyna w każdym z bloków tematycznych (Liga Humanistyczna i Liga Matematyczna) otrzymuje nagrody rzeczowe i Złote Medale Ligi Naukowej. Jeżeli w trakcie konkursu nastąpiła zamiana zawodnika, medal otrzymuje ten uczeń, który reprezentował szkołę podczas finału.
  3. Dla ośmiu Najlepszych Drużyn organizowany jest Obóz Naukowy LN. Możliwość wyjazdu przysługuje czterem najlepszym drużynom z każdego bloku tematycznego.
 1. Nagrody indywidualne:
  1. Najlepszy zawodnik w każdej z kategorii otrzymuje Złoty Medal Ligi Naukowej i możliwość wyjazdu na Obóz Naukowy LN.
  2. Piętnastu najlepszych zawodników każdego bloku tematycznego (Liga Humanistyczna, Liga Matematyczna) otrzymuje tytuł  laureata Ligi Naukowej. Uprawnienia laureatów konkursu Liga Naukowa reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 83 poz. 562), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz 232) oraz odpowiednie zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok 2014/2015.
  3. Dziesięciu Najlepszych zawodników każdego bloku tematycznego (Liga Humanistyczna, Liga Matematyczna) uzyskuje możliwość uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach XIV LO we Wrocławiu, I LO w Legnicy i II LO w Wałbrzychu do końca roku szkolnego 2013/2014. Udział w tych zajęciach powinien być wcześniej uzgodniony z dyrektorem odpowiedniego liceum.
  4. Tytuł finalisty konkursu zdobywa 30 najlepszych uczestników finału Ligi Humanistycznej i  30  najlepszych  uczestników finału Ligi Matematycznej.
  5. Wszyscy finaliści otrzymują darmowe bilety na basen i lodowisko przy XIV LO (tygodniowe). 
 1. Laureat konkursu otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabycie uprawnień, wydane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty zgodnie z zapisami Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125).
 2. Wszyscy finaliści otrzymują dyplomy.
 3. Nauczyciele prowadzący drużyny, które dotrą do finału otrzymują dyplomy a dodatkowo nauczyciele, których uczniowie uzyskają tytuł laureata otrzymują upominki rzeczowe.
 4. Przewodniczący WKK może podjąć decyzję o zwiększeniu puli nagród.

pełny tekst regulaminu

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.